ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ അക്രമം

ഫിലിപ്പ് ഈപ്പൻ

ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ നിങ്ങളുടെ സഭാ നേതൃത്വം അംഗങ്ങളുടെമേൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപെടേണം! “അധികാരം ദുർവിനിയോഗിക്കുന്ന സഭകൾ” എന്ന എൻറോത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം.


റോണൾഡ് എൻറോത്തിന്റെ “അധികാരം ദുർവിനിയോഗിക്കുന്ന സഭകൾ” എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു തീൎന്നതേയുള്ളു. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ അമൂല്യമായ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവൎക്കു വേണ്ടി അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. അജ്ഞത മൂലമോ മനഃപ്പൂർവ്വമായോ സഭകളുടെ മേൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുന്ന ഇടയന്മാർ അവരുടെ തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വചനാധിഷ്ഠിതമായ ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വ ശൈലി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന. തങ്ങളുടെ സഭാ നേതൃത്വം ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ അക്രമം കാട്ടുന്നു എന്നു് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയാൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാണ് താൻ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചതു് എന്നു് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു. അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു ആരെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നതു് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും ക്ലേശകരമാണു്. അക്രമവും ചൂഷണവും അനുഭവിച്ച ഇരകളുടെ കഥകൾ ഹൃദയഭേദകമാണ്. ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ ഈ പ്രവണതകൾ ഒരു യഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും അവ ഏതു് സഭയെയും ബാധിക്കാം എന്നും ഗ്രന്ഥ കർത്താവു് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സഭകളും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവൎക്കും അറിയാം.

ജനങ്ങളുടെ ആത്മീക താത്പര്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സഭകളിലേക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നരും പ്രബുദ്ധരുമായ ആളുകൾ പോലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം സഭകളിൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ടു് എന്നു തോന്നിയിട്ടും ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ തുടരാനാകും? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല. ആൎക്കും തെറ്റു സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ അപകട സൂചനകളെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ് ഇതു പോലുള്ള ചതിക്കുഴികളുടെ ആഴത്തിലേക്കു് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നതു്.

അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു സഭയിൽ കണ്ടാൽ, അവിടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടക്കുന്നു എന്നു് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം.

എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടവർ:

ഈ ലക്ഷണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ സഭകളിലെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പല സഭകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശകർക്ക് “പൈശാചിക പോരാട്ടം” ഉണ്ടെന്ന് ഭയന്ന് പ്രാൎത്ഥിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സഭയെ എനിക്കറിയാം. അനുവാദം കൂടാതെ സന്ദർശകർ പ്രാൎത്ഥിച്ചാൽ കണ്ണു തുറന്നു പിടിച്ചാൽ “പോരാട്ടം അടിക്കുകയില്ല” എന്നവർ കരുതിയിരുന്നു. അതു കൊണ്ടു് തീരുന്നില്ല, പാസ്റ്ററുടെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാൎത്ഥിക്കാനോ പാടാനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല! അഥവാ ആരുടെയെങ്കിലും ശബ്ദം പാസ്റ്ററുടെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഉയൎന്നു വന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്കു “പോരാട്ടം” ആണു പോലും! പാസ്റ്റർ ആ ശബ്ദത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന അലൎച്ചയും ശാസനയും കേട്ടാൽ! കൊച്ചു മുറികളിലും ഈ കാലത്തു ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്നതു് കൊണ്ടു് ഇങ്ങനെയുള്ള പാസ്റ്റർമാൎക്കു അൽപ്പം ആശ്വസിക്കാം. ഇതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല.

ഈ പട്ടിക പൂൎണ്ണമല്ലെന്ന് അറിയാം!

അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിനു എതിരെയുള്ള മറുമരുന്ന്

നേതാക്കൾ രണ്ടു് തരത്തിലുള്ളവർ എന്നു് എൻറോത്ത് പറയുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ തങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ നല്ല മാതൃകയിലൂടെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽ നിന്നു ഊഷ്മളമായ പ്രതികരണമാണ് അവൎക്കു ലഭിക്കുന്നതു്.

നയിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വമേധയാ നടത്തിപ്പുകാൎക്കു് തങ്ങളെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. കീഴ്പ്പെടുത്തലിലൂടെ അല്ല, സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമെ അതു് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. ക്രിസ്‍തീയ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആത്മീയരായ നേതാക്കളെ മനസ്സോടെ അനുഗമിക്കുവാൻ ദൈവജനം ഒരുമക്കമുള്ളവരായിരിക്കും.

ഒരു നല്ല നേതാവാകണം എങ്കിൽ മുന്നമേ ഒരു നല്ല ക്രിസ്‍തു ശിഷ്യനാകണം. ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനായ യേശു ക്രിസ്‍തുവിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ പകൎത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ജനത്തെ അടക്കി വാഴുവാനല്ല, അവരെ വളൎത്തുവാൻ അദ്ധ്വാനിക്കണം. യേശുവിനെ പോലെ അനുകമ്പയും സ്നേഹവുമുള്ള ഇടയന്മാർ ആകണം.

വിവിധ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഭാഗമായി ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച അധികാരമാണ് ക്രിസ്‍തീയ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവൎക്കു ഉള്ളതു. മാനുഷീക സംഘടനകളുടെ പദവികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന കൃതൃമ അധികാരങ്ങളെ ക്രിസ്‍തീയ നേതൃത്വം എന്നു വിളിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതു് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പോലെ ഉള്ളൂ.

അനേക ശുശ്രൂഷകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇടയ ശുശ്രൂഷ. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ദൈവസഭയിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമാണുള്ളതു്. ഇടയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ മറ്റു വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു എന്നതു ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആ കൎത്തവ്യം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ്. ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായ അധികാരം വ്യക്തിയുടെ അധികാരമായി കാണരുതു്. മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടു് അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ “മുകളിൽ” ആണെന്ന ചിന്ത വന്നാൽ അതു് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തും. കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവൎക്കു തുല്യനായി നിന്നുകൊണ്ടു് അവരുടെ മേൽ ആത്മീയ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം.

മലയാളം വേദപുസ്തകത്തിൽ “അദ്ധ്യക്ഷൻ” എന്ന വാക്കു് വളരെ ആശയകുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു മൂപ്പൻ അഥവാ ഇടയൻ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന “അദ്ധ്യക്ഷൻ” ആണ് എന്നു ക്രൈസ്തവർ ചിന്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് യോഗങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നു നയിക്കുവാൻ പാസ്റ്റർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതു്. അങ്ങനെ പാസ്റ്റർമാർ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരായി. 1 തിമൊഥെയൊസ് 3.1ൽ പൗലുസ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കു് “അദ്ധ്യക്ഷൻ” എന്നല്ല; മറിച്ചു് “മേൽനോട്ടക്കാരൻ” എന്ന വാക്കാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയും പാസ്റ്റ‍മാർ യോഗം നടത്തണം, മുന്നിൽ ഇരിക്കേണം എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. യോഗങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരിക്കാതെയും ആത്മീയ മേൽനോട്ടം എന്ന കൎത്തവ്യം നിൎവ്വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇന്നു് അനേക പാസ്റ്റ‍ർമാരും യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആടുകളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചു് അവൎക്കു ഒരു ബോധവുമില്ല.

“സഭാ നേതാക്കൾ ദൈവത്തോടും അവർ നയിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടും കണക്കു ബോധിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം,” എന്ന് എൻറോത്ത് പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സഭയുടെ മേൽ ക്രിസ്‍തു എന്ന ഒരു് മഹാ ഇടയൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. സഭാജനങ്ങളും അവരെ നയിക്കുന്നവരും ഒരേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ “ആടുകൾ” ആണു്. ഇടയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരും ക്രിസ്‍തു എന്ന ശ്രേഷ്ഠയിടന്നു മുന്നിൽ കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്.

 

 


ലേഖകനെ കുറിച്ച് …

പരിസ്ഥിതി ശാസ്‍ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ ഫിലിപ്പ് ഈപ്പൻ ഗവേഷണ വിദ്യാൎത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്‍തുവിന്റെ സദ്വൎത്തമാനം മറ്റുള്ളവരോടു് പങ്കുവക്കുന്ന ദൗത്യത്തിനായി തന്റെ ജീവിതം സമൎപ്പിച്ചു. മറ്റേതിനാക്കാളും ലോകത്തിനു് യേശു ക്രിസ്‍തുവിനെയാണ് ആവശ്യം എന്ന ബോധ്യം തന്നെ ഭരിച്ചതുകൊണ്ടാണു് അപ്രകാരം ചെയ്‍തതു്. ആ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ ക്രിസ്‍തു ശിഷ്യരെ സഹായിച്ചു പോരുന്നു. വായനാക്കാരുടെ സംഭാവനകൾ തന്റെ പ്രവൎത്തനങ്ങൾക്കു് സഹായകരമാണു്. ഡോ. ജെസ്സിമോളാണു് ഭാൎയ്യ. അവൎക്കു മൂന്നു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയിമുണ്ടു്.

April 1, 2020

 

Tweet

 

Twitter YouTube PayTM PayPal

 

BACK |  TOP |  INDEX |  HOME
ABOUT |  CONTACT |  SUPPORT |  SITE MAP |